Verksamhetsutveckling

Förändringsarbetet har sin utgångspunkt i den inriktning som kallas Beteendeanalytisk organisationsutveckling. För att tydliggöra arbetssättet beskrivs utvecklingsarbetet i fyra steg. Klicka för en beskrivning av arbetsmodellen.

Minska skador och olyckor
De allvarliga olyckorna är enbart toppen på ett isberg. Under ytan finns mindre olyckor, tillbud och mängder med icke-säkra beteenden. Framgången ligger i att specificera de säkra beteendena och förstå vad som kan förstärka dessa på bekostnad av de osäkra

Öka effektivitet och engagemang
Att öka effektiviteten och samtidigt engagemanget känns väl för de flesta chefer som en dröm. Detta är fullt möjligt med kunskap om vad som driver människors beteenden.

Att utveckla organisationskultur
En kultur förändras först efter ett systematiskt arbete under lång tid där faktorerna i organisationen uppmuntrar och underlättar beteenden i den nya kulturen. En förutsättning är att cheferna fokuserar på och är intresserad av beteendeförändringen.

Att genomföra förändringar
Organisationer lägger ofta ner stora resurser på att investera i ny teknik, köpa nya administrativa system eller förändra arbetssätt. Tyvärr får dessa investeringar inte alltid ut den effekt det skulle få