Kommunikation

Syfte
När man undersöker effektivitet i organisationer och hur människor samarbetar med varandra så kan de flesta problem och förbättrings möjligheter härledas till kommunikation. Det handlar både om personers förmåga att kommunicera och deras vilja att göra detta. Syftet med denna utbildning är utveckla deltagarnas förmåga att kommunicera samt utveckla kunskap om kommunikationens betydelse.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig alla personer som vill eller behöver utveckla sin förmåga att kommunicera. Denna utbildningar lämpar sig även att ha för arbetsgrupper som behöver kommunicera bra med varandra.

Innehåll
Moment som tas upp är:
° Kommunikationens väsen
° Kommunikationens process
° Meta och elementnivå i kommunikation
° Kroppsspråkets betydelse
° Återkoppling som grund i bra kommunikation
° Skapa kontakt
° Frågor som hjälpmedel
° Spegla information och känslor
° Jag budskap
° Tydliga budskap
° Argumentation

Omfattning
En till tre dagar utifrån behov och ambitionsnivå.

Pedagogik
Varje moment diskuteras i dialogform med deltagarna. Största delen av utbildningen är övningar i form av rollspel.

Dokumentation
Deltagarna får en mapp med material som tar upp kommunikation, frågor, lyssna.

Dokumet till deltagarna enligt rubriker.

Kommunikation Frågor Att lyssna