Lönesamtal

Syfte
Lönesamtalet är ett av flera viktiga styrinstrument för arbetsgivaren. Samtalet måste ses utifrån organisationens hela personal- och lönepolitik. Denna utbildning är därför ett komplement till insatser som syftar till att förankra och utveckla organisationens lönepolitik.
Syftet med utbildningen är att utveckla chefens förmåga att hantera lönesamtalet på ett för organisationen effektivt sätt.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till chefer som har personalansvar och som vill lära sig hur man håller bra lönesamtal eller som vill utveckla sitt sätt att hålla dessa.

Innehåll
Moment som tas upp är:
° Syftet med lönesamtal
° Rollen som arbetsgivare
° Struktur, upplägg och samtalsmiljö
° Förberedelser, checklistor
° Kommunikation
° Samtalsledaren, dialog
° Ge feedback, utvärdera
° Hantera svårigheter

Omfattning
För chefer som har vana att hålla samtal är den lämpliga omfattningen en dag. Om träning i samtal ska innefattas krävas två dagar.

Pedagogik
Varje moment diskuteras i dialogform med deltagarna. Viktiga moment rollspelas och deltagarna får feedback på sitt agerande.

Dokumentation
Deltagarna får en mapp med material som tar upp samtal och kommunikation.

Dokumet till deltagarna enligt rubriker.

Att lyssna Feedback individuella samtal
Kommunikation