Att utveckla en arbetsgrupp

Syfte
Alltmer arbete bedrivs i grupp. Det är viktigt att få personerna att arbeta bra tillsammans. Den som är ansvarig för gruppen har en viktig roll i att utveckla gruppen. Syftet med utbildningen är att ge kunskaper i hur man kan utveckla en grupp.Målgrupp
Utbildningen riktar sig till personer som har ansvarar för grupper. Chefer, arbetsledare, projektledare, funktionsansvariga kan vara några exempel.

Innehåll
Moment som tas upp är:
° En bra fungerande grupp
° Mål som sammanhållande
° Att utveckla normer
° Utveckla feedback i gruppen
° Utveckla öppenhet
° Utveckla ledarskapet
° Team roller
° Att använda varandras styrkor
° Kommunikation på möten
° Problemlösning i grupp

Omfattning
En till två dagar utifrån behov och ambitionsnivå.

Pedagogik
Varje moment diskuteras i dialogform med deltagarna. Övningar för att förbereda sig att tillämpa i sin egen grupp.

Dokumentation
Deltagarna får en mapp med material som tar upp arbetsgruppen, kommunikation och mål.

Dokumet till deltagarna enligt rubriker.

Arbetsgruppen Kommunikation Målstyrning