Ledarskapsutbildning

Syfte
Utbildningar ordnas i direkt samarbete med uppdragsgivare i omfattning och med moment som klargörs utifrån behov. Syftet med utbildningarna är på att utveckla individens färdigheter i situationer som är viktiga i ledarskapet.

Målgrupp Målgrupper är främst chefer och arbetsledare på alla nivåer i organisationen. Utbildning kan anpassas till andra ledarskapsroller i organisationen.

Innehåll
Moment som tas upp är:

Omfattning
Omfattningen varierar vanligtvis mellan tre till tio dagar. Det är bra om det delas upp på minst två tillfällen så deltagarna får möjlighet att pröva och träna moment som tagits upp på utbildningen.

Pedagogik
Olika ledarskapssituationer analyseras i dialog med deltagarna. Reflektioner och analys av eget ledarskap genomförs. Övningar i form av rollspel genomförs för att utveckla färdigheter i kommunikation. Deltagarna får feedback på eget ledarskap och ofta även genom inspelningar av rollspelen.

Dokumentation
Deltagarna får en pärm med material från varje moment i utbildningen.

Dokumet till deltagarna enligt rubriker.

Arbetsgruppen Att framföra åsikter Att lyssna
Det effektiva mötet Feedback Frågor
Individuella samtal Kommunikation Konflikthantering
Målstyrning Motivation Planeringssamtal
Presentationsteknik Problemlösning Situationsanpassat ledarskap