Minska arbetsskador och olyckor

Alla arbetsplatser har problem med arbetsskador eller olyckor. Vissa organisationer har så farlig miljö att även dödsolyckor inträffar. Varje organisation har sina problem. Sjukvården har stickskador, byggarbetsplatser nedfallande föremål och fallolyckor och andra har halkolyckor. Ibland kan problemen vara skador vid lyft eller felaktiga arbetsställningar.

De flesta organisationer jobbar intensivt med att förebygga olyckor och tillbud. Trots detta sker olyckor när anställda inte följer föreskrifter och instruktioner. En viktig orsak till att man inte når ända fram är att kunskapen om beteendepåverkan inte används i tillräcklig utsträckning.
De allvarliga olyckorna är enbart toppen på ett isberg. Under ytan finns mindre olyckor, tillbud och mängder med icke-säkra beteenden. Framgången ligger i att specificera de säkra beteendena och förstå vad som kan förstärka dessa på bekostnad av de osäkra