Arbetsmodellen

EN TYDLIG RIKTNING

Utifrån organisationens strategi och mål prioriteras de utvecklingsmöjligheter som har störst påverkan på organisationens lönsamhet eller effektivitet. Utifrån de prioriterade områdena specificeras sedan konkret de resultat som ska åstadkommas. Överenskommelser görs hur resultatet ska utvärderas och mätas.

RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR

Tydliggör vilka som kan påverka resultatet. Här påbörjas pinpointing,av beteenden vilket innebär att prioritera vilka nyckelbeteenden som har störst inverkan på resultaten och precisera dess mer specifikt. Är chefer på alla nivåer överens om vad som ska förändras och vilken roll de själva har.

GENOMFÖR FÖRÄNDRING

Gör en analys av vad som påverkar nyckelbeteenden idag. Skapa tydliga aktiverare för dessa beteenden i form av mål, instruktioner m m. Påverka och utveckla konsekvenserna som påverkar beteenden. Ge konsekvent feedback vid förändring i rätt riktning.

HÅLLBARHET ÖVER TID

För att de önskvärda resultaten ska hållas vid liv måste förändringarna organiseras in i arbetsprocesser. Nya beteenden behöver tränas till att bli naturliga. Förändringen behöver vara en del av kulturen. Chefer behöver fortsätta att fokusera på den nya kulturen.