Personlig planering

Syfte
Ett av de stora problemen med dagens arbetsmiljö är stress. Det orsakar sjukskrivningar där anställda har olika symtom som huvudvärk, magbesvär, hjärt- och kärlsjukdomar, muskelvärk. Lite mer oklart orsakssamband finns till diagnoser som utmattnings depression och utbrändhet. Syftet med denna utbildning är att öka den deltagarens egen förmåga att planera sin arbets- och livssituation.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till alla personer som har behov av att utveckla sin förmåga att planera den egna arbetssituationen.

Innehåll
Moment som tas upp är:
° En bra arbetssituation
° Motivationsfaktorer
° Vad styr mitt beteende?
° Stressreaktioner, stressfaktorer
° Hantera stress
° Målen styr planering
° Hantera tid
° Grov-, vecko-, dagplanering
° Kommunikation med omgivningen

Omfattning
Normalt en dag.

Pedagogik
Varje moment diskuteras i dialogform med deltagarna. Individuella övningar och tid för reflektion är viktiga delar av utbildningen.

Dokumentation
Deltagarna får en mapp med material som tar upp stress och personlig planering.

Dokumet till deltagarna enligt rubriker.

Stress Personlig Planering