Konsultation i personalfrågor

Syfte
Att få möjlighet att diskutera svårigheter som rör personalfrågor.

Målgrupp
Främst chefer med personalansvar samt personalchefer och personalhandläggare.

Omfattning
Enligt överenskommelse utifrån behov.

Pedagogik
Uppdragsgivaren tar upp sina problem. Genom utvecklande frågor klargörs problemen och reflektioner görs på olika alternativa lösningar på situationen. Konsulten tillför kunskap och idéer på lösningar.