Konflikthantering

Konflikthantering

Syfte
Att analysera och hantera konflikter mellan personer eller grupper av personer.

Målgrupp
Grupper som har konflikter mellan personer eller inom gruppen.

Omfattning
Intervjuer med berörda personer (1-2 timmar per person) samt en analys och presentation av resultat görs som första steg. Vanligtvis behöver konflikter sedan i nästa steg hanteras med 5-10 upprepade träffar med de inblandade. Lämpligen ca 2-3 timmar åt gången.

Pedagogik
Systematisk styrd kommunikation mellan parterna i konflikten. Olika metoder tillämpas beroende av om konflikten har sitt ursprung i relationer eller i sakfrågor.