Beteendeanalytisk Organisationsutveckling

Intresset för psykologiska metoder som baseras på inlärningspsykologiska principer och beteendeanalys har ökat. Det här gäller också för det organisationspsykologiska området. Det är nu allt fler som pratar om beteendets betydelse, om betydelsen av att förstå och förklara beteendet i sitt sammanhang och som tror på att det går att lära och lära om när det gäller beteenden på arbetet. Det kan gälla hur man utför uppgifter, hur man arbetar säkrare och tryggare, hur man samarbetar, hur man utvecklar sitt ledarskap, hur man kommunicerar och löser problem. Nu är det inte endast attitydförändringar, nu gäller förändringar av faktiskt beteenden. Nu gäller inte utveckling av goda värderingar enbart, nu finns insikten om att man också måste bete sig i enlighet med värderingarna. Nu gäller inte bara teambuildning, nu finns möjligheten att man varje dag i organisationen förstår drivkrafterna för att använda personliga färdigheter för att lösa problem och samarbeta mot gemensamma mål.

Inspirationen till metoderna inom beteendeanalytisk organisationsutveckling kommer från tillämpad beteendeanalys och särskilt som metoderna används inom området Organizational Behavior Management (OBM).

Inom beteendeanalytisk organisationsutveckling har vi minst tre viktiga områden att utveckla: Ledarutveckling (målen är att cheferna utvecklas), 2) Kommunikation och samarbete i grupp (målen är att gruppen utvecklas) och 3) Utvecklingsmöjligheter och prestationer i organisationer (målen är att organisationen utvecklas).