Företaget

Utgivna böcker

bok1sbok2s

KapitelBAOU

Rolf Olofsson OU erbjuder kvalificerad hjälp med att utveckla beteenden på alla nivåer i organisationen. Målet kan vara genomgripande kulturförändringar i hela organisationen, utveckling av chefers kommunikation och ledarskap, gruppers utveckling eller hantering av konflikter.

podcast

Lyssna på Rolfs podcast om OBM.

YouTube-social-icon_red_24pxTitta på Rolfs videoföreläsning om OBM.

people
Individ och Grupp

Chefsstöd, handledning, team- och grupputveckling samt konflikthantering.

Verksamhetsutveckling

Att genomföra förändringar, skapa en gemensam organisationskultur, öka effektivitet och engagemang eller förhindra arbetsskador.

Utbildningar

Utbildning som kan arrangeras för chefer, arbetsledare och andra nyckelpersoner

Certifiering för konsulter

Certifiering i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (Organizational Behavior Management, OBM).