Feedback

Syfte
En av de starkaste motivations faktorerna i arbetslivet är uppskattning och feedback från chefer, kollegor, kunder. Trots detta ges positiv feedback i mycket liten utsträckning. Att våga framför negativ feedback när någon handlar på ett negativt eller bristfälligt sätt är ofta svårt och många undviker det. Syftet med denna utbildning är att utveckla färdigheter i att ge positiv och negativ feedback och på detta sätt öka mängden feedback i organisationen.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till chefer eller andra anställda som behöver kunna ge feedback i sin yrkesroll. Den vänder sig även till alla personer som vill öka förmågan att ge feedback till andra.

Innehåll
Moment som tas upp är:
° Vilken är funktionen av feedback?
° Att ge positiv feedback
° Hur formulera negativ feedback?
° Att hantera reaktioner
° Samtalets struktur

Omfattning
Normalt en dag.

Pedagogik
Varje moment diskuteras i dialogform med deltagarna. Största delen av utbildningen är övningar i form av rollspel.

Dokumentation
Deltagarna får en mapp med material som tar upp feedback och samtalet.

Dokumet till deltagarna enligt rubriker.

Feedback Individuella samtal