Att utveckla organisationskultur

Många tolkar att förändring av organisationskultur går genom att avsätta planeringsdagar för att diskutera värderingar och attityder. Det kan vara ett första steg men är aldrig tillräckligt. Värderingar och attityder ändras inte av att man pratar om dem. Det är först när de beteenden som kännetecknar dessa konkretiseras som beteendeförändringar möjliggörs.

Första steget är att man blir överens om vilka nyckelbeteenden som ska etableras för att förändra eller utveckla en organisationskultur. Sedan måste de konsekvenser som styr dessa beteenden förändras. Nyckelbeteenden måste förstärkas av positiva konsekvenser i den verkliga miljön.

En kultur förändras först efter ett systematiskt arbete under lång tid där faktorerna i organisationen uppmuntrar och underlättar beteenden i den nya kulturen. En förutsättning är att cheferna fokuserar på och är intresserad av beteendeförändringen.