Kurser i beteendeanalytisk organisationsutveckling

I samarbete med Kenneth Nilsson Beteendeanalysgruppen AB i Uppsala ger vi en serie kurser i Beteendeanalytisk organisationsutveckling. Målgruppen är konsulter som har viss grundutbildning i beteendeanalys och beteendebaserade metoder och som arbetar med ledar- och organisationsutveckling eller som vill börja göra det.

Om man går samtliga kurser inklusive handledning har man möjlighet att bli certifierad. Läs mer om certifiering.

Hämta mer information från www.baou.se om kursutbud och certifiering och tag kontakt med Rolf Olofsson.