Om Företaget

Rolf Olofsson är leg psykolog och leg psykoterapeut samt utbildad handledare. 1976 började han arbeta med utveckling och förändring hos människor i form av psykoterapi.

Sedan 1982 har han arbetat med ledarutveckling för chefer och projektledare, grupp- och team utveckling, kommunikationsträning i organisationer. Dessutom har Rolf arbetat med att hjälpa arbetsgrupper och organisationer som hamnat i problem och konflikter.

Rolf Olofsson Organisationsutveckling AB är ett enmansföretag som startade 1989. En majoritet av kunderna kommer från offentlig verksamhet som statliga verk, landsting, kommuner och universitet. Några exempel på kunder från privata företag har varit Pharmacia, Astrazeneca, Ericsson. Tillsammans med Wenell Management AB har Rolf Olofsson som samarbetspartner arbetat med många olika delar av svenskt näringsliv.