Utveckling av ledningsgrupper

Syfte
Att utveckla ledningsgruppens strategiska förmåga samt stärka ledningsgruppens förmåga att samarbeta och kommunicera.

Målgrupp
Ledningsgrupper på olika nivåer i organisationer.

Omfattning
Normalt sätt 1-3 terminer, ca 1 gång i månaden med tre timmar varje gång.

Pedagogik
Gruppen förbereder varje gång innehållet som ska tas upp. Utgångspunkten är att gruppen själv ska utveckla frågeställningarna och reflektera över lösningar med hjälp av konsulten. Konkret kunskap, metoder och förslag till lösningar tillförs av handledaren vid behov.

Innehåll