Team- och grupputveckling

Syfte
Att utveckla gruppens förmåga att arbeta mot gemensamma mål samt gruppens förmåga att samarbeta och kommunicera.

Omfattning
Normalt två till sex dagar utifrån behov och ambitionsnivå.

Pedagogik
Att genom olika övningar utveckla gruppen inom olika områden. Klargörande av team roller med hjälp av ”team skills” (se samarbetspartner Belbin Svenska AB).

Innehåll