Att genomföra förändringar

Organisationer lägger ofta ner stora resurser på att investera i ny teknik, köpa nya administrativa system eller förändra arbetssätt. Tyvärr får dessa investeringar inte alltid ut den effekt det skulle få. Ofta beror det på att de anställda inte förändrar sitt beteende, t ex lägger in data rätt i nya systemet, använder inte den nya tekniken alternativt fortsätter att arbeta på det gamla sättet.

Investeringar kanske görs i form av utbildningar där anställda förväntas tillämpa kunskapen när de återvänder till arbetet. Många utbildningssatsningar får inte det genomslag man kan förvänta sig.
Kunskapen om beteendeförändringar används inte i tillräcklig omfattning. Genom analyser av vad som påverkar nuvarande och framtida beteenden får vi fler möjligheter att se till att förändringarna verkligen genomförs.