Certifiering

Vad är certifiering?
En certifiering innebär ett intyg på att en person har kompetens inom ett visst område. En certifiering i beteendeanalytisk organisationsutveckling innebär att man uppvisat kompetens både att göra beteendeanalyser i en organisation och att genomföra adekvata åtgärder utifrån denna. Certifieringen är en fortbildning vilket innebär att den inte intygar något om personens grundkompetens när det gäller organisationsutveckling.

Vilka kan bli certifierade?
Personer som har kompetens att arbeta med organisationsutveckling och har en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund. Man ska ha möjlighet att i sitt arbete utföra uppdrag under utbildningstiden. Dessutom måste man förstås ha gått Certifieringskursen och avlagt godkända prov.

Hur går det till?
För att få söka till certifieringskursen som inkluderar examinationen ska man ha deltagit i och ha godkänt resultat från föregående kurser i tre steg. Första steget utgörs av Grundkurs. Fokus för den kursen är beteendeanalytiska grundbegrepp och organisationskunskap. Andra steget är en fortsättningskurs på två dagar. Här är inriktningen på att lära sig olika tillämpningar inom områdena ledarskap, kommunikation och samarbete samt organisation. Tredje steget är en certifieringsförberedande kurs. Målet är att utveckla egna hjälpmedel och manualer. För varje steg finns examinerande uppgifter (aktiv närvaro, skriftliga prov, inlämnade uppgifter och redovisningar) som måste vara godkända innan man kan gå vidare till Certifieringskursen.

Certifieringen innebär att man arbetar med minst tre uppdrag under handledning under ca 1 års tid. Deltagarna måste i sitt arbete ha möjlighet att arbeta med organisationsutvecklingsuppdrag. Certifiering inleds med en dag där innehållet fokuserar på konsultrollen, marknadsföring och etik. Under den avslutande dagen presenterar deltagarna ett urval av sina uppdrag och opponerar och diskuterar på varandras arbeten.

Varför ska man bli certifierad?
Det är viktigt för kunder och beställare att de som uppger att de arbetar utifrån beteendeanalytisk grund verkligen har den kompetensen. Vi spår att efterfrågan av personer med den typen av kompetens kommer att öka. Om konsulter som inte har utbildning i metoderna utger sig för att kunna metoderna så riskerar detta att leda till misstro mot området och de metoder som rätt tillämpade är effektiva. Certifieringen utgör ett bevis för att man har tillräckliga kunskaper i beteendeanalytisk organisationsutveckling.