Chefer behöver stöd

Individuell handledning för chef

Syfte
Att få möjlighet att prata om sin egen chefssituation och roll i organisationen, diskutera svårigheter och praktiska problem. Syftet är att utveckla sin egen förmåga samt få konkret hjälp att hantera problem.

Målgrupp
Målgruppen är chefer på olika nivåer i organisationen.

Omfattning
Normalt sätt 1-3 terminer, ca 1 gång i månaden med två timmar varje gång..

Pedagogik
Chefen förbereder varje gång innehållet som ska tas upp. Utgångspunkten är att deltagaren själv ska utveckla frågeställningarna och reflektera över lösningar med hjälp av handledaren. Konkret kunskap, metoder och förslag till lösningar tillförs av handledaren vid behov.

Kollegial handledning för chefer

Syfte
Att under handledning i grupp få möjlighet att prata om chefssituation och diskutera svårigheter och praktiska problem och lära av andras goda exempel. Skapa förutsättningar för chefer att stödja varandra.

Målgrupp
Chefer på likartad nivå i organisationen.

Omfattning
Normalt sätt 1-3 terminer, ca 1 gång i månaden med två timmar varje gång..

Pedagogik Deltagarna förbereder varje gång innehållet som ska tas upp. Utgångspunkten är att deltagarna själva ska utveckla frågeställningarna och reflektera över lösningar med hjälp av handledaren. Konkret kunskap, metoder och förslag till lösningar tillförs av handledaren vid behov.

Innehåll