Samarbetspartner

Beteendeanalysgruppen

Kungsängsgatan 5B
753 22 Uppsala
Tel: 018-14 00 22
Hemsida: www.beteende.se

Beteendeanalysgruppen erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) till vuxna, ungdomar och barn i centralt belägen mottagning på Kungsholmen i Stockholm. Förutom att erbjuda kognitiv beteendeterapi till enskilda eller grupper erbjuder de handledning till professionella/personal inom psykiatri, socialtjänst, sjukvård, skola och habilitering. Inom området organisationspsykologi arbetar de med utveckling av ledare, grupper och organisationer.

I samarbete med Kenneth Nilsson i Beteendeanalysgruppen ges en serie kurser i Beteendeanalytisk organisationsutveckling. Målgruppen är konsulter som har viss grundutbildning i beteendeanalys och beteendebaserade metoder och som arbetar med ledar- och organisationsutveckling eller som vill börja göra det.

Waldine Consulting AB

Norrbackagatan 42
113 41 Stockholm
Tel: 0709 37 87 13
Hemsida: www.waldine.se
Epost: sara@waldine.se

Waldine Consulting AB ägs och drivs av Sara Ingvarsson. Hon är legitimerad psykolog och certifierad inom beteendeanalytisk organisationsutveckling. Sara har lång erfarenhet av att arbeta med grupputveckling, chefsstöd och verksamhetsutveckling.

Wenell Management AB

Torsgatan 13
101 37 Stockkholm
Tel: 08-545 700 80
Hemsida: www.wenell.se

Wenell Management AB är med sin mer än trettioåriga erfarenhet av projekthantering ett av Nordens ledande konsultföretag inom projektområdet. Rolf Olofsson är samarbetskonsult och är lärare på de olika ledarskapskurserna.

Rolf Olofsson har även anlitats som samarbetskonsult för att utföra projektledarutbildningar hos kunder som Volvo, Orkla, Nordea, Pharmacia, Biovitrum, Höganäs, Sveriges Geologiska Undersökningar, Integrationsverket, Bokförlaget Natur och Kultur, OM Stockholmsbörsen, Stockholms Lokaltrafik. Alla konsultuppdrag som Rolf Olofsson åtar sig inom projektområdet sker på uppdrag av Wenell Management AB. För en beskrivning av vilka tjänster och utbildningar som kan erbjudas hänvisas till hemsidan www.wenell.se

Belbin Svenska AB

Box 242
183 23 Täby
Tel: 08-446 49 40
Hemsida: www.belbin.se

Rolf Olofsson är licensierad att använda det kartläggningsinstrument som Belbin Svenska AB tillhandahåller för att beskriva olika teamroller. Det används för att beskriva hur personer bidrar med starka och svaga sidor i ett team. För en mer omfattande beskrivning hänvisas till hemsidan www.belbin.se.