Handledning

Syfte

Att få möjlighet att prata om sin egen arbetssituation och roll i organisationen, diskutera svårigheter och praktiska problem. Syftet är att utveckla sin egen förmåga samt få konkret hjälp att hantera problem.

Målgrupp
Handledningen riktar sig till personer som i sin roll har att hantera människor antingen i form av anställda eller i yrkesrollen. Exempel på roller kan vara chefer, personalchefer, personalhandläggare, psykologer, kuratorer.

Målgruppen kan även vara grupper som har liknade roll i organisationen och har gemensamma behov av handledning.

Omfattning
Normalt sätt 1-3 terminer, ca 1 gång i månaden med två timmar varje gång.

Pedagogik
Deltagaren förbereder varje gång innehållet som ska tas upp. Utgångspunkten är att deltagaren själv ska utveckla frågeställningarna och reflektera över lösningar med hjälp av handledaren. Konkret kunskap, metoder och förslag till lösningar tillförs av handledaren vid behov.