Det svåra samtalet

Syfte
Många nyckelpersoner har samtalet som instrument för att klara av att hantera svåra problem i organisationen. Det kan vara en medarbetare som beter sig negativt där kritik behöver framföras, en diskussion om omplacering, en uppsägning av en medarbetare etc. Samtalet är svårt därför att medarbetaren sannolikt kommer att reagera känslomässigt och det är svårt att veta hur man ska ta upp dessa frågeställningar. Syftet med utbildningen är att utveckla deltagarnas förmåga att hantera svåra samtal på ett för båda parter bra sätt.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till chefer, anställda på personalavdelningar och andra personer som i sin roll har svåra samtal.

Innehåll
Moment som tas upp är:
° Syftet styr uppläggningen
° Struktur
° Samtalsmiljö
° Förberedelser
° Kommunikation
° Samtalsledaren
° Aktivt lyssnande
° Ge negativ feedback
° Hantera svårigheter

Omfattning
Mellan en till tre dagar beroende på behov och ambitionsnivå.

Pedagogik
Varje moment diskuteras i dialogform med deltagarna. Viktiga moment rollspelas och deltagarna får feedback på sitt agerande.

Dokumentation
Deltagarna får en mapp med material som tar upp samtal och kommunikation.

Dokumet till deltagarna enligt rubriker.

Att lyssna Feedback Individuella samtal
Kommunikation