Individ och Grupp

Uppdrag att hjälpa organisationer med att utveckla samspelet mellan människor i organisationen

Chefer behöver stöd
Att vara chef idag är en utsatt roll. Många blir chefer efter att många år varit en duktig specialist. Det finns behov av handledning och stöd antingen enskilt eller i grupp.

Handledning
Många yrkesgrupper behöver idag kunna hantera människor. Det är ofta svåra problem som ställer höga krav. Man behöver hjälp att hantera dessa svårigheter.

Utveckling av ledningsgrupper
Ledningsgrupper formas och förväntas fungera. Ofta är individerna i gruppen starka och ändå förväntas de arbeta för det gemensamma målet. Ibland behövs hjälp för att bli en bra grupp.

Team- och grupputveckling
Idag ställs det höga krav på grupper att kunna samspela för att lösa komplicerade problem. Många är ovana att arbeta i grupp och osäkra på hur man gör för att utveckla bra relationer och väl fungerande kommunikation. Ibland behövs utomstående vägledning.

Konflikthantering
Konflikter påverkar arbetsmiljön, leder till sjukskrivningar, minskad motivation, lägre effektivitet. Åtgärder behövs eftersom konflikter snabbt förvärras i en negativ spiral.

Konsultation i personalfrågor
Ofta har organisationer svåra personalärenden som chefer eller personalavdelningar ska hantera. Ibland är det bra att ha någon utomstående att diskutera enskilda ärenden med.