Presentationsteknik

Syfte
Många i en organisation har behov av att få fram sina budskap till större grupper. Syftet kan vara att informera, sälja en idé, aktivt påverka i en riktning, få fram ett budskap. Många presentationer missar helt sin målgrupp, det är stora brister i framförandet och syftet nås inte. En hel del personer har rampfeber inför att stå framför en grupp. Syftet med denna utbildning är att deltagarna ska utveckla sin förmåga att uppnå syftet med sin presentation samt öka sin egen säkerhet att stå framför grupper.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till alla personer som i sitt arbete behöver kunna göra presentation inför grupper.

Innehåll
Moment som tas upp är:
° Strukturen i presentationen
° Målgruppen
° Förberedelser
° Manus
° Hjälpmedel
° Kroppsspråket vid presentationer
° Interaktionen med åhörarna
° Hantera sin rampfeber

Omfattning
Normal två dagar plus en uppföljningsdag.

Pedagogik
Varje moment diskuteras i dialogform med deltagarna. Största delen av utbildningen är övningar i form av presentation där deltagarna får feedback på sitt eget agerande samt se sin egen presentation på video.

Dokumentation
Deltagarna får en mapp med material som tar upp presentationsteknik.

Dokumet till deltagarna enligt rubriker.

Presentationsteknik