Kontaktinformation

Rolf Olofsson Organisationsutveckling AB
Konsumvägen 18 B
756 45 Uppsala

tel 070-6930905

epost rolf@olofsson-ou.se